ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ από ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ - ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΛΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ