@

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α

Αποτελούν εξ΄ολοκλήρου δημιουργία και πνευματική ιδιοκτησία των συντακτών του Soulouposeto.gr εκτός των περιπτώσεων άρθρων στο περιεχόμενο των οποίων αναγράφεται κάτι διαφορετικό. 
Η αναδημοσίευση κειμένων δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη σχετική άδεια-έγκριση. 


E I K O N E Σ
Οι φωτογραφίες μεταφέρονται στο site από τον αντίστοιχο για κάθε θέμα πίνακα του Soulouposetο  στο Pinterest όπου και αυτόματα υπάρχει διαθέσιμη  πηγή-link για κάθε μία, εκτός των περιπτώσεων που στο τέλος του άρθρου και στην ένδειξη "ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ" αναγράφεται κάτι διαφορετικό.