Διαμορφώσεις χώρου-Διακοσμήσεις με ανοιχτές ραφιέρες

OPEN SHELVING IDEAS
Οι απλές ανοιχτές ραφιέρες είναι από τα πιο οικονομικά έπιπλα που θα βρείτε στην αγορά και με βασικό τους πλεονέκτημα ότι, σε σχέση με τις "κλειστές" ραφιέρες-βιβλιοθήκες που διαθέτουν πλάτη, μπορούν να τοποθετηθούν όχι αποκλειστικά εφαπτόμενες ενός τοίχου αλλά και σε ελεύθερη διάταξη σε οποιοδήποτε σημείο οριοθετώντας ή διαχωρίζοντας τον χώρο και δημιουργώντας μια ραφιέρα-βιβλιοθήκη "διπλής όψης".  

Η χρήση καλαθιών - κουτιών για αποθήκευση κάθε είδους αντικειμένων, η τοποθέτηση μεγάλων διακοσμητικών αντικειμένων που να καλύπτουν ολόκληρο το ράφι-άνοιγμα του επίπλου, η κατά ύψος τοποθέτηση βιβλίων, είναι κάποιες από τις προτάσεις για να γεμίσετε καλαίσθητα αυτού του τύπου τις ραφιέρες,  ανάλογα με το μέγεθός τους, το σημείο που είναι τοποθετημένες και το ποια μέρη τους θέλετε να δημιουργούν την εντύπωση του "ενιαίου" ανοικτού χώρου ή να απομονώνουν οπτικά το σημείο αυτό από το υπόλοιπο δωμάτιο.  OPEN SHELVING IDEAS

OPEN SHELVING IDEAS

OPEN SHELVING IDEAS

OPEN SHELVING IDEAS

OPEN SHELVING IDEAS

OPEN SHELVING IDEAS

OPEN SHELVING IDEAS

OPEN SHELVING IDEAS

OPEN SHELVING IDEAS

OPEN SHELVING IDEAS

OPEN SHELVING IDEAS

OPEN SHELVING IDEAS

OPEN SHELVING IDEAS
Δείτε και...ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: