Το Sgraffito (από την λατινική λέξη graffiare=ξύνω/σκαλίζω) είναι μια πολύ παλιά τεχνική που χρησιμοποιήθηκε τόσο στην διακοσμητική αρχιτεκτονική για την δημιουργία χρωματιστών παραστάσεων από γύψο πάνω σε τοίχους, κυρίως την περίοδο της Αναγέννησης, όσο και στην κεραμική, από τα αρχαία ακόμη χρόνια, για την κατασκευή πολύχρωμων σκαλιστών αντικειμένων από πηλό.
Και στις δύο περιπτώσεις η βασική φιλοσοφία του Sgraffito είναι ίδια και συνίσταται στο ξύσιμο-σκάλισμα του εξωτερικού στρώματος του γύψου ή του πηλού, μετά το βάψιμό τους, έτσι ώστε στο μέρος του σκαλιστού σχεδίου να αποκαλύπτεται είτε η φυσική απόχρωση είτε το αρχικό χρώμα τους.