50+ Κατασκευές με Κονσερβοκούτια
20+ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ με ΚΟΝΣΕΡΒΟΚΟΥΤΙΑ
ΜΠΟΥΚΑΛΟΘΗΚΗ ΑΠΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΚΟΥΤΙΑ