15  Εντυπωσιακές αλλαγές όψης επίπλων με χρώματα κιμωλίας
Έπιπλα αντικέ - παλαιωμένης όψης σε Πράσινο χρώμα