Τα χωριά της Ελλάδας με την ξεχωριστή ματιά 270 Insta-φωτογράφων
Οι στέγες του Παρισιού μέσα από τον φακό του Raphael Metivet
Οι παράλληλοι κόσμοι του Ugur Gallenkus