Κατασκευές  με φυσικά φύλλα
ΚΑΔΡΑ ΜΕ ΚΛΑΔΙΑ-ΦΥΛΛΑ
ΜΠΩΛ ΑΠΟ ΦΥΛΛΑ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΑΠΟ ΦΥΛΛΑ
 ΚΗΡΟΠΗΓΙΑ με ΡΥΖΟΧΑΡΤΟ