ΠΙΝΑΚΕΣ-ΚΑΔΡΑ με ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ
ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΒΑΖΟ με ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ